Welke honden bijten?

Het antwoord is kort: alle honden kunnen bijten!
Immers elke hond heeft tanden.

Bijten een term is die zwaar weegt en gebeten worden kan betekenen dat jijzelf of iemand die je dierbaar is…

  • een verwonding oploopt
  • in het hospitaal beland
  • zal moeten herstellen door complicaties van de wonde
  • problemen zal hebben om terug te gaan werken
  • heel bang wordt van honden
  • niet meer alleen op straat durft 
  • honden afschrikwekkend gaat vinden
  • de hond een spuitje laat geven

Omdat niemand graag wil dat zijn hond ooit zou bijten, is het belangrijk meer te weten over waarom honden bijten.

Bijten gebeurt om verschillende redenen en met verschillende gevolgen

Honden kunnen bijten tijdens het spel, of een beet kan betekenen dat de hond zich bedreigd voelt. De gevolgen hiervan kunnen minimaal zijn ( een schrammetje of een blauwe plek, maar ook erger: een diepe wonde of levensbedreigende verwonding).

Bestaan er gevaarlijke rassen?

In de media komen bijtongevallen door een hond zogenaamd gevaarlijk ras vaker aan bod, dan een ongeval door een gewone huishond.  De misverstanden rond ‘gevaarlijke’ rassen en het daaraan gepaarde onveiligheidsgevoel hebben eigenlijk weinig met de ‘honden’ te maken , ze hebben alles te maken met een sociaal en menselijk probleem .

Het gaat hier doorgaans om individuen die een hond van een bepaald type ( liefst gespierd en krachtig ) bezitten en de hond misbruiken  om criminele activiteiten mee te plegen (mensen afdreigen, drugs dealen..) De hond wordt hier gebruikt als wapen en krijgt het embleem ‘ gevaarlijk ras’.

Dit fenomeen zorgt er voor dat sterke en gespierde  honden, die goed functioneren als gezinshond… toch een soort brandmerk dragen ( ‘dat is zo een gevaarlijk ras’) en in sommige Europese landen verboden zijn om te bezitten, of in beslag worden genomen.

Daarnaast zijn er de honden die worden gefokt en gehouden voor illegale hondengevechten. Deze honden worden geselecteerd met de bedoeling om te doden. Honden die onvoldoende presteren of niet scherp genoeg zijn, worden ingezet voor de fok. Als pups van deze honden terecht komen in een gezin, kunnen er fatale ongevallen gebeuren.

Het grootste probleem met de ‘gevaarlijke rassen’ is dat je aan het uiterlijk van een hond ( fenotype) niet kan aflezen welke erfelijke aanleg  deze hond met zich meedraagt.

Gezinnen die een pup aankopen van onbekende origine, een toevalsnestje van iemand (onbekend) kunnen zonder te weten een hond met een ernstige afwijking in huis halen. Koop dus steeds een hond aan met verstand, doe navraag naar afkomst en ga langs bij een erkende fokker.

Zoals een Amerikaanse Criminoloog in 2006 terecht vermeldde: "Een sterke gespierde hond die toebehoort aan een individu met criminele intenties, is een hond die zich in een risicosituatie bevindt ( omdat hij een risico voor de maatschappij zal worden) "

© 2017 The Blue Dog
Website by 3RDS & wio