De Blauwe Hond

Al gehoord over de Blauwe Hond?

Neen? Dan brengen we daar met plezier verandering in.
De Blauwe Hond is een project ter preventie van bijtongevallen, geschikt voor gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar.

Waarom de Blauwe Hond?

Kinderen en honden zijn echt een heel plezante combinatie. Honden zijn voor kinderen een speelmaatje, een vriendje voor als het eventjes niet zo goed met hen gaat en ze zijn nog goed voor hun ontwikkeling ook. Deze medaille heeft wel een keerzijde. Uit heel wat studies blijkt dat kinderen door hun eigen huishond worden gebeten. De ongevallen gebeuren in allerlei dagdagelijkse situaties en die kunnen vermeden worden. De Blauwe Hond is daarvoor een handig leerinstrument.

Wat doet de Blauwe Hond?

De Blauwe Hond leert kinderen en hun ouders via een interactief CD spel om risicosituaties te herkennen. Kinderen leren ook op een veilige manier met hun hond om te gaan in die omstandigheden.

Alweer een preventieproject?

De Blauwe Hond is niet zomaar een preventieproject. Het werd opgesteld door een multidisciplinair team van dierenartsen, artsen, ethologen, kinderpsychologen en kunstenaars en werd op zijn effectiviteit getest in het Baby Lab van Lincoln University onder leiding van Dr. Meints.

Internationaal werd het project al gelanceerd in Nederland, Duitsland, Denemarken, Estonia, Frankrijk, Italië,  Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Spanje, Tsjechië,Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten.

De Blauwe Hond in Vlaanderen

Hier in Vlaanderen kreeg de Blauwe Hond financiêle steun van de Vlaamse Overheid. De voorstelling van het preventieproject aan de pers gebeurde op 4 oktober 2008 door Minister Van Acker .

Voor wie is De Blauwe Hond bestemd?

Het pakket de Blauwe Hond ® werd gemaakt en getest op maat van een gezin met jonge kinderen. Het doel is om ouders en kinderen aan te leren om potentiële risicosituaties met de eigen huishond te onderkennen en er op een veilige manier mee om te gaan.

Voorbeeld: Het verhaal van de fantastische flaporen!

Simon snelt op zijn auto door het huis. Zijn knuffelkonijn rijdt mee. Max zit Simon achterna. Dat doet hij heel graag. Max maakt jacht op het konijn en probeert het te pakken te krijgen. Hij hapt naar de verleidelijke lange oren van het konijn en wil die niet meer loslaten? Wat kan Simon doen? Het kind kiest.

Simon wordt kwaad. Hij wil zijn konijn terug en geeft Max een mep. Max gromt en bijt naar Simon. Simon is bang en loopt weg… en dezelfde spelfase begint opnieuw.

Simon laat zijn konijn los en roept zijn mama erbij. De mama ruilt het konijn voor een speeltje van Max en iedereen is gelukkig. Het kind kan verder gaan met een nieuwe spelsituatie...
Lees meer over dit verhaal...

De Blauwe Hond en de KIDSCORNER

Via de KIDSCORNER leren kinderen spelend een aantal vaardigheden en tegelijkertijd wordt er verwezen naar Max, de hond, en naar de preventie van ongevallen.

De spelletjes in de KIDSCORNER bevatten de educatieve componenten, die werden ontwikkeld samen met leraren.

Bijvoorbeeld: handcoördinatie ( muis controle), herkennen van vormen en geluiden, het plaatsen van objecten in de juiste context.

Gelijktijdig probeert de KIDSCORNER kinderen wegwijs te maken in de wereld van de hond met een aantal concepten die verband houden met het zorgen voor een hond en het houden van een hond in het gezin.

De Blauwe Hond op school - PEPA

Omdat uit een marketing studie van studenten Ugent (2009) bleek dat de school een spilfiguur is inzake het verspreiden van informatie naar jonge kinderen en hun ouders, heeft vzw de Blauwe Hond het PEPA project ontwikkeld. Dit project werd financieel gesteund door de Provincie Vlaams Brabant.

PEPA is een Web-based didactisch pakket voor scholen ter preventie van ongevallen met honden en kinderen. Via deze website kunnen leraren van de tweede en derde kleuterklas, alsook eerste en tweede leerjaar, gratis lesmaterialen downloaden.

De CD rom ‘de blauwe hond’ en bijbehorende gids voor ouders dient daarbij als leidraad en uitgangspunt. Hoofddoel hierbij is het focussen op de kernboodschappen van preventie ( begrijpen, empathie en sensibiliseren)

Een overzicht wat er zoal te vinden is in deze lessen….

Leeftijdsgroep 3-5 jaar   
Wat is een hond?  wat zijn de noden van een hond?
Herkennen en identificeren van gelijkenissen met wat wij nodig hebben

Leeftijdsgroep 5-6 jaar   
Welke gevoelens hebben mensen? hebben honden dezelfde gevoelens? gevoelens kunnen ons gedrag veranderen gevoelens kunnen de hond zijn gedrag veranderen. Hoe ons gedrag dat van een hond kan beïnvloeden

Leeftijdsgroep 6-7 en ouder   
Waarom bijten honden– bijtrisico en factoren zoals ras, je eigen hond, een lieve hond Hoe omgaan met je eigen hond– hoe omgaan met een vreemde hond op straat. Wat gebeurt er na een hondenbeet met jezelf / met de hond

Het didactisch pakket kan worden opgevat als : langlopend project (1 week), Grabbelton aan activiteiten om te werken rond de hond in het gezin ; Rollenspel – zang – cd-rom – knutselen van maskers- hindernissenparcours in rollenspel.

Meer lezen, klik hier 

 

 

 

 

© 2021 The Blue Dog
Website by 3RDS & wio