PEPA lesplannen » Basisschool (Eerste graad) » Eerste Graad - Les 3

Leerdoelstellingen

Begrijpen hoe mensen het gedrag van honden kunnen beïnvloeden en veranderen.
Deel 3: De kind-hond interacties leren begrijpen met betrekking tot bezittingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten: Les 3

Lesbegin: mijn favoriete voorwerp is…

Werkvorm: kringgesprek, vraaggesprek
Leg uit dat we tijdens deze sessie over ‘bezit’ gaan leren. Brainstorm met de kinderen over dit woord en zorg ervoor dat de kinderen goed begrijpen wat ‘bezit’ is. Breng zelf een van je geliefkoosde bezittingen mee en bespreek het.
- Waarom is dit voorwerp zo belangrijk voor mij, denk je?
- Hoe zou ik reageren als ze het van me af zouden nemen?
- Welke voorwerpen zijn voor jullie belangrijk? Hoe zou je reageren als ze die van je zouden afnemen?
- Welke voorwerpen zijn belangrijk voor dieren? Hoe zouden ze reageren als ze die van hen af zouden nemen?
- Waarom is het belangrijk dat jij ander speelgoed hebt dan je huisdier?Lesvervolg: Max’ favoriete voorwerp is…

Werkvorm: voorlezen, rollenspel
Lees tijdens de week de drie teddybeerverhalen en bespreek wat er gebeurt in het verhaal. Speel de verhalen na, waarbij de kinderen de verschillende karakters spelen. Fotografeer de kinderen in hun rol en gebruik hot seating activiteiten waarbij de kinderen kunnen uitleggen waarom de hond zoals hen reageerde.

Werkvorm: groepswerk, kringgesprek
Gebruik de pop Max en verkleedkleren, en verdeel de kinderen in kleine groepjes. Spreek met de kinderen over wat deze verhalen ons vertellen over honden en hun bezittingen.
- Wat moet je doen als een hond een van je bezittingen afneemt?
- Erkennen ze dat een hond een favoriet speelgoed heeft?
- Waarom is het goed om verschillend speelgoed te hebben voor hond en kind?
- Wanneer moet je een hond met rust laten? (wanneer hij eet, speelt, kauwt, slaapt)
- Waarom kan een hond achterna zitten voor problemen zorgen?
- Waarom hebben honden een veilige rustplaats nodig?
- Weten de kinderen dat ze dan met rust gelaten moeten worden?

Werkvorm: fotocollage, klasboek
Verzamel tijdens de week foto’s en tekeningen van de kinderen met hun favoriete voorwerpen. Stal deze uit samen met eender welke ‘clip art’ of foto’s van honden met hun favoriete voorwerpen. Voeg emotiewoorden toe en tekstballonnetjes, zoals Mijn lievelingsding is  …… want….’
Je kan een klasboek maken over ‘Onze Lievelingsdingen’

Werkvorm: klassikale bespreking

  • Wat hebben we geleerd over het woord ‘bezit’?
  • Wat kunnen mensen doen om er zeker van te zijn dat een hond weet waarmee hij mag spelen en waar?

Extra materialen


Favoriete / minst geliefde speelgoed / voeding van een kind
Wat met de anderen kinderen – hebben ze allemaal dezelfde favoriete dingen?


Max’ favoriete / minst geliefde speelgoed / voeding


Wat met andere honden – hebben ze dezelfde favoriete dingen?
Hoe voelen de kinderen zich als iemand hun favoriete speelgoed afneemt?
Hoe voelt Max zich?

 

 

 

 

Beoordeling

Begrijpen de kinderen dat mensen het gedrag van honden kunnen beïnvloeden en veranderen?
Begrijpen ze dat het gedrag van honden in de nabijheid van voeding/ speelgoed kan veranderen? 

Lesnota's voor de evaluatie van het project/ klasprestatie/bronnenlijst

Reacties

Er werden nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!

Plaats Reactie 

(wordt niet getoond)

Het PEPA Project werd gesubsidieerd door de provincie Vlaams Brabant
Het PEPA Project werd gesubsidieerd
door de provincie Vlaams Brabant.

In deze les leer je

Begrijpen hoe mensen het gedrag van honden kunnen beïnvloeden en veranderen.

Deel 3: De kind-hond interacties leren begrijpen met betrekking tot bezittingen.

FAQ

Geen gerelateerde vragen.

Onderwerpen

Er werden geen onderwerpen voor deze les ingesteld

© 2021 The Blue Dog
Website by 3RDS & wio