PEPA lesplannen » Basisschool (Eerste graad) » Eerste Graad - Les 5

Leerdoelstellingen

Begrijpen hoe mensen het gedrag van honden kunnen beïnvloeden en veranderen.
Deel 5: Kennis van de kinderen toetsen over behoeftes en gedrag van de hond.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten: Les 5

Lesbegin: even opfrissen!

Werkvorm: klassikale bespreking

Spreek de kinderen aan over hun notities die ze vorige week namen voor de boekjes. Gun ze de tijd om zich hun gedachten te herinneren. Maak bvb gebruik van de techniek 'talk partners' om hun ideeën om te zetten in woorden.

Lesvervolg: hoe je voor Max zorgt

Werkvorm: individueel notities maken
Gebruik deze sessie om waar nodig aan te sluiten bij taalvaardigheid, bv. het gebruik van titels, onderdelen enz.
De sessie kan ook gebruikt worden om de kinderen te leren hoe ze duidelijk uitleg kunnen ( leren) geven aan mensen die niet even veel weten als zij over honden, hun behoeftes en hun gedrag. 

laat de kinderen individueel notities maken over de verschillende thema's die in de voorbije lessen aan bod kwamen. De moeilijkheidsgraad van de oefening kan worden aangepast aan de leerlingen.

Thema's:

  • ‘Een hond kiezen’ voor mijn gezin
  • Training voor mijn hond (en / of) regels voor mijn familie
  • De voordelen van een hond in het gezin
  •  De zorg en behoeftes van een hond

De notities kunnen gebundeld worden tot een boek. Vervolledig zo nodig het boek met afbeeldingen, clip-art, inhoud en woordenlijst.

Werkvorm: cd-rom
Maak deze week wat tijd vrij zodat de kinderen de cd-rom zelfstandig kunnen verkennen, nu ze er met de volwassene in de klas over hebben gesproken. 

Werkvorm: klassikale bespreking
Bekijk de boekjes van de kinderen en bespreek hoe deze gebruikt zouden kunnen worden:

  • Zou hun boekje een ander kind kunnen helpen ( om iets meer te weten over honden? )
  • Staat er genoeg informatie in elk boek (voor een willekeurig gezin)?
  • Wat zouden we er nog aan kunnen toevoegen?
  • Waar vinden we extra informatie? (bij de dierenarts, in speciale boeken, op deze website …?)

Extra materialen bij deze les

  • In  ‘Kunst Revelatie’ of een ander tekenpakket, kunnen kinderen tekeningen maken voor de kaft van het boek enz.
  • In de downloads kunnen kinderen voorbeelden van afbeeldingen vinden om het boek te illustreren.

Beoordeling

Hebben de kinderen begrepen wat ze in de loop van de voorgaande sessies hebben geleerd?
Kunnen ze de kennis vertalen aan de hand van verhalen, tekeningen of afbeeldingen?


Lesnota’s voor de evaluatie van het project / bewijsstukken / bronnenlijst

 

 

 

 

 

Reacties

Er werden nog geen reacties geplaatst. Wees de eerste!

Plaats Reactie 

(wordt niet getoond)

Het PEPA Project werd gesubsidieerd door de provincie Vlaams Brabant
Het PEPA Project werd gesubsidieerd
door de provincie Vlaams Brabant.

In deze les leer je

Begrijpen hoe mensen het gedrag van honden kunnen beïnvloeden en veranderen.

Deel 5: Kennis van de kinderen toetsen over behoeftes en gedrag van de hond.

FAQ

Geen gerelateerde vragen.

Onderwerpen

Er werden geen onderwerpen voor deze les ingesteld

© 2021 The Blue Dog
Website by 3RDS & wio